Pogoji poslovanja

Cekinček - kako začnemo?

 • svetujemo vam glede nabave novega oziroma ustreznosti obstoječega računalnika
 • svetujemo, dobavimo in priklopimo vam ustrezno dodatno računalniško opremo (tiskalnike, predal za denar, prikazovalnik za kupca, tipkovnice, čitalce črtne kode in drugo...)
 • program Cekinček vam instaliramo na vaš računalnik in uredimo arhiviranje
 • prenesemo vam morebitne podatke iz prejšnjih programov
 • naučimo vas delati s Cekinčkom
 • skrbimo, da ste zadovoljni s Cekinčkom
 • nudimo vam najboljšo pomoč in podporo

Najem Cekinčka

Cekinček lahko najamete; v ceni mesečnega pavšala je zajeto:

 • najemnina programa Cekinček
 • vzdrževanje in posodabljanje programa
 • telefonska podpora v času pon-pet od 8h-16
 • dežurna telefonska podpora od 16h dalje ( v delovnem času uporabnika) za primer nezmožnosti izdaje blagajniškega računa in/ali napovedane inventure
 • podpora preko elektronske pošte in spletne strani
 • po potrebi pomoč na daljavo
 • cenejša urna postavka

 

Nakup Cekinčka

Cekinček lahko seveda tudi kupite. Kupnina ne zajema uslug vzdrževanja in podpore, za kar je potrebno skleniti vzdrževalno pogodbo, ki zajema:

 • vzdrževanje in posodabljanje programa
 • telefonska podpora v času pon-pet od 8h-16
 • dežurna telefonska podpora od 16h dalje (v delovnem času uporabnika) za primer nezmožnosti izdaje blagajniškega računa in/ali napovedane inventure
 • podpora preko elektronske pošte in spletne strani
 • po potrebi pomoč na daljavo
 • cenejša urna postavka

Višina pavšala vzdrževalne pogodbe je odvisna od obsega ter kompleksnosti poslovanja uporabnika.

 

Cekinček in podpora

Cekinčkova telefonska podpora

 • od ponedeljka do petka (razen praznikov)
 • od 8h do 16h (izjeme Cekinčkova ekipa lahko napove vnaprej)
 • brezplačna za vse uporabnike s plačano vzdrževalno pogodbo oz.najemom Cekinčka
 • plačljiva za vse uporabnike brez plačane vzdrževalne pogodbe (10€+DDV / vsakih začetih 15min)


Cekinčkova dežurna telefonska podpora

 • vsak dan
 • od 16h do konca delovnega časa uporabnika
 • za dežurno telefonsko podporo se štejejo tudi dela prosti dnevi kolektiva Cekinček
 • v primeru nezmožnosti izdaje blagajniških računov je za uporabnike s plačano vzdrževalno pogodbo oz.najemom Cekinčka podpora brezplačna
 • v primeru inventure je ob predhodni najavi inventure pri ABiTrade d.o.o. ter za uporabnike s plačano vzdrževalno pogodbo oz.najemom Cekinčka podpora brezplačna
 • v vseh ostalih primerih je dežurna telefonska podpora plačljiva tudi za uporabnike s plačano vzdrževalno pogodbo oz.najemom Cekinčka  (10€+DDV/začetih 15min)
 • za uporabnike brez plačane vzdrževalne pogodbe je vsakršna dežurna pomoč/podpora plačljiva (15€+DDV/začetih 15min) 


Cekinčkova podpora - elektronska pošta

 • vsak dan, non-stop
 • odzivnost glede na razpoložljivost in prioritete ekipe Cekinčka
 • za urgentne primere (nezmožnost izdaje blagajniškega računa in najavljena inventura) se koristi eno izmed cekinčkovih telefonskih podpor
 • brezplačno za uporabnike s plačano vzdrževalno pogodbo oz.najemom Cekinčka
 • plačljivo za uporabnike brez plačane vzdrževalne pogodbe (cena glede na kompleksnost zadeve in se pošlje v potrditev uporabniku pred reševanjem zadeve)
 • podpora na info@cekincek.si

 

Cekinčkov cenik dodatnih storitev

Vse cene so brez DDV

 • telefonska pomoč* in izobraževanje za najemnike in pogodbene uporabnike - brezplačno
 • telefonska pomoč* in izobraževanje za nepogodbene uporabnike - 40€/h oz. 10€/začetih 15min
 • dežurna telefonska** pomoč in izobraževanje za najemnike in pogodbene uporabnike - 40€/h oz. 10€/začetih 15min
 • dežurna telefonska** pomoč in izobraževanje za nepogodbene uporabnike - 60€/h oz. 15€/začetih 15min
 • pomoč preko elektronske pošte za najemnike oz.pogodbene uporabnike - brezplačno
 • pomoč preko elektronske pošte za nepogodbene uporabnike - 40€/h oz.10€/začetih 15min
 • programiranje uvoza podatkov artiklov - 40€/h
 • oblikovanje izpisov računov, dobavnic, ipn... - 30€/h
 • ponovna instalacija tiskalnika (uporabnik zagotovi gonilnik) - 15€
 • iskanje pozabljenih uporabniških gesel oz. "odklepanje Cekinčka" - 10€

* telefonska pomoč se izvaja od pon-pet od 8h - 16

** dežurna telefonska pomoč se izvaja vsak dan od 16h dalje oz.cel dan v dela prostih dnevih ekipe Cekinčka

Izdelava spletne trgovine